L O A D I N G . . .

 1. RESERVERINGSREGELS & VOORWAARDEN SQUASH ALMERE


  1. Deze regels hebben betrekking op de mogelijkheid om een squashbaan te reserveren via het internet. Als zodanig vormen ze een aanvulling op de bij Squash Almere toepasselijke algemene Leveringsvoorwaarden en de bij gebruikelijke omgangsvormen.

  2. De mogelijkheid om via het internet te boeken is geen recht maar een privilege dat onder omstandigheden kan worden ingetrokken. Dat gebeurt bijvoorbeeld indien bij frequent niet tijdig annuleren, indien met niet komt opdagen (no show) of wanneer er niet aan de financiële verplichtingen wordt voldaan. (zie ook punt 16)

  3. Inschrijving in het systeem houdt in dat de betreffende speler/deelnemer ermee akkoord gaat dat zijn/haar adres-, speel- dan wel gebruiksgegevens worden bewaard voor eventueel gebruik in de bedrijfsvoering van Squash Almere. Squash Almere zal deze gegevens echter nooit op enigerlei wijze aan derden ter beschikking stellen. Feitelijk bewaarder van de gegevens is i-Reservations b.v., die moet worden beschouwd als uitvoerder van Squash Almere, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

  4. Gebruikers van Baanreserveren.nl worden spelers genoemd.

  5. Een reservering kan alleen worden gemaakt door een ingeschreven speler.

  6. Om ingeschreven te worden, dient men een geldig e-mail adres te hebben. Dit e-mail adres wordt op het moment van inschrijven gecontroleerd op geldigheid.

  7. Spelers kunnen passant of lid zijn. Een passant krijgt de losse baanhuur of een gedeelte van de baanhuur in rekening gebracht. Een lid krijgt eventuele toeslagen toegerekend.

  Een passant kan alleen online reserveren door een betaling via I-Deal.

  8. Een reserverende speler wordt geacht zijn medespeler op te geven. De speler kan daarbij gebruik maken van een lijst andere ingeschreven spelers, een lijst van de mensen met wie hij of zij recent speelde, of door te kiezen voor de optie medespeler is geen lid In het laatste geval wordt de medespeler behandeld als passant en is de losse baanhuur van toepassing. Indien leden spelen met een passant, dan kunnen zij gebruik maken van de beschikbare banen voor niet leden en voor leden. De reserverende speler is aansprakelijk voor de eventuele baanhuur voor zijn medespeler (introducee).

  9. Spelers worden behandeld op grond van hun status op het moment van spelen. Loopt een abonnement af tussen het moment van reserveren en het moment van spelen dan wordt een reservering niet geweigerd, maar wordt de betreffende speler beschouwd als passant en is de losse baanhuur van toepassing, Deze dient dan afgerekend te worden bij kassa.

  10. Passanten  mogen 7 dagen van te voren reserveren. Leden mogen 14 dagen van te voren reserveren.

  Personeel van Squash Almere kan, nadat spelers zijn ingecheckt, een reservering naar voren doorboeken met 7 of 14 dagen. Reserveringen per internet kunnen vanaf 07.00 uur, door passanten 7 dagen van te voren worden geboekt en voor leden is dat 14 dagen van te voren, .


  11. Op weekdagen mogen leden alleen reserveren op banen voor leden (met uitzondering van artikel 8). Passanten mogen alleen boeken op banen voor passanten (niet leden). Deze regel geldt voor volledige leden en passanten niet meer vanaf 13.00 uur, voor het resterende deel van die dag.

  Studenten- kunnen op de dag zelf vanaf 15.00 uur avondbanen boeken. Er worden voor deze reserveringen dan geen kosten in rekening gebracht. Reserveren zij voor eerder genoemde tijd, dan brengt het systeem kosten in rekening.

  12. Leden mogen maar een keer per dag in piektijd spelen. Heeft men gespeeld en is daarna zijn er nog banen beschikbaar, dan mag via de receptie een tweede speeltijd worden gereserveerd.

  13. Van elke reservering ontvangen speler en medespeler per e-mail een bevestiging. In deze bevestiging staat vermeld wat de eventuele kosten zijn.

  14. Reserveringen kunnen ook weer via het internet worden geannuleerd. Van een annulering krijgen beide spelers per e-mail een bevestiging, waarin ook melding wordt gemaakt van eventuele annuleringskosten.

  Indien een reservering via I-DEAL is voldaan en er is een tijdige annulering, dan wordt het tegoed (token) op uw saldo bewaard en kan die gebruikt worden voor een volgende reservering. Indien men door een omstandigheid het tegoed niet meer zal gebruiken, dan dient men een mail te sturen naar info@squashalmere.nl.

  15. Annuleringskosten worden opgeslagen totdat een van de betrokken spelers weer een reservering maakt. Dan worden de totale reserveringskosten m.b.t. een geannuleerde reservering (dus de kosten voor beide spelers) aan deze speler in rekening gebracht. Maar als een van aangesproken spelers heeft betaald dan vervallen de kosten bij de ander.

  16. Een reservering die binnen 30 minuten weer ongedaan wordt gemaakt, wordt beschouwd als een vergissing, er worden geen annuleringskosten in rekening gebracht.

  17. Wordt een reservering binnen 24 uur voor de aanvangstijd van de gereserveerde speeltijd geannuleerd dan worden annuleringskosten in rekening gebracht.

  18. De annuleringskosten van passanten (niet leden) zijn gelijk aan het tarief van een losse baanhuur. Bij leden bedragen de kosten voor het niet tijdig annuleren van de baan  5 euro per persoon.

  19. Er wordt uit gegaan van 2 spelers per baan per 45 minuten. Indien men met 3 spelers op 1 baan gaat spelen, dan bedraag de toeslag 4,50 euro.

  20. Wordt een geannuleerde speeltijd door andere spelers gereserveerd dan vervallen de annuleringskosten. In dat geval stuurt het systeem een e-mail met deze mededeling.